Gemidan - træaffald
Grunddata
CVR-nr:
12143370
P-nr:
1022181048
Fagsystemnøgle:
9ea5a0fc-253e-468a-8513-4e75bdd6fce6
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nystedvej 54C
4990 Sakskøbing
Matrikel:
19 - Reersø By, Sakskøbing
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
382110
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 15-11-2018 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 21-08-2019 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 18-03-2024 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status