Horsens Bioenergi ApS
Grunddata
CVR-nr:
34700605
P-nr:
1017917338
Fagsystemnøgle:
fa280436-4f53-4a88-b76a-8493b8267fe3
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ålkærgårdvej 13
8700 Horsens
Matrikel:
3g - Rådved By, Hansted
Kommune:
Horsens Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og med biologisk behandling. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Biaktiviteter:
G 202. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end  5 MW.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
352100
Myndighed
Miljømyndighed:
Horsens Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 08-09-2016 Vis
Basis tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 08-09-2016 Vis
Prioriteret tilsyn - varslet - virk Administrativt tilsyn 05-10-2016 Vis
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 08-08-2018 Vis
Prioriteret tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 14-12-2018 Vis
Basis tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 10-10-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Påbud efter MBL § 72 30-11-2016 Efterkommet Vis
Påbud efter MBL § 72 30-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelser 08-09-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelser 22-08-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 22-08-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 22-08-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 17-10-2019 Efterkommet Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Ansøning om øget modtagelse af affald 04-05-2017
Ansøgning om miljøgodkendelse
Fuldt oplyst med fyldestgørende materiale
Vis
Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse 08-11-2018
Ansøgning om miljøgodkendelse
Fuldt oplyst med fyldestgørende materiale
Vis
Ansøgning om miljøgodkendelse modtaget 10-09-2019
Ansøgning om miljøgodkendelse
Fuldt oplyst med fyldestgørende materiale
Vis
Ansøgning om miljøgodkendelse og miljøteknisk beksrivelse modtaget 17-08-2020
Ansøgning om spildevandsudledning eller tilslutning
Fuldt oplyst med fyldestgørende materiale
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Vilkårsændring i miljøgodkendelse - øget modtagelse af affald 29-05-2017 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Miljøgodkendelse til udvidelse og oplag af affald 25-03-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde 25-09-2019 Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde Endelig administrativ afgørelse Vis
Miljøgodkendelse til separering af biopulp 18-11-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis