Chemviron Carbon ApS
Grunddata
CVR-nr:
32568327
P-nr:
1015755861
Fagsystemnøgle:
f77830f9-82ac-40cd-8314-7dcfa645baa7
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nordre Kobbelvej 21C
7000 Fredericia
Matrikel:
7d - Fredericia Kobbeljorder
Kommune:
Fredericia Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467500
Myndighed
Miljømyndighed:
Fredericia Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
§8-tilsyn opstartstilsyn Fysisk tilsyn 03-09-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til mellemlagring af brugt aktivt kul hos Chemviron Carbon ApS, Nordre Kobbelvej 21C, Fredericia 19-06-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Afgørelse om at mellemlagring af brugt aktivt kul på Nordre Kobbelvej 21C, 7000 Fredericia ikke medfører krav om miljøvurdering 19-06-2019 VVM-Afgørelse Meddelt Vis
Påbud om ændring af vilkår 6 i miljøgodkendelse af 19. juni 2019 30-08-2019 Revurdering Meddelt Vis