Brødrene Fisker I/S Vognmandsforretning
Grunddata
CVR-nr:
21779938
P-nr:
1005199313
Fagsystemnøgle:
f8cfd639-97a4-4101-9a52-dbe0580219cc
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Munkhusevej 26A
8961 Allingåbro
Matrikel:
8a - Nørager By, Nørager
Kommune:
Norddjurs Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.
Biaktiviteter:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder, samt øvrige mellemstore fyringsanlæg (kategori 2).
Branchekode:
381100
Myndighed
Miljømyndighed:
Norddjurs Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn 2015 Fysisk tilsyn 03-07-2015 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 18-05-2017 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 09-09-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 09-06-2017 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 05-07-2016 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis