Biogasanlæg på Fredericia central renseanlæg
Grunddata
CVR-nr:
32659365
P-nr:
1015727493
Fagsystemnøgle:
8ada45d9-1dfb-492c-8e30-ce29919abc36
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Røde Banke 16
7000 Fredericia
Matrikel:
2d - Erritsø By, Erritsø
Kommune:
Fredericia Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og med biologisk behandling. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Biaktiviteter:
G 202. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end  5 MW.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
370000
Myndighed
Miljømyndighed:
Fredericia Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 10-12-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Administrativt tilsyn 11-07-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 08-12-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Øvrige påbud 30-08-2019 Meddelt Vis
Indskærpelser 06-01-2021 Meddelt Vis
Indskærpelser 06-01-2021 Meddelt Vis
Indskærpelser 06-01-2021 Meddelt Vis
Indskærpelser 06-01-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af biogasanlæg 02-06-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til drift af kedel- og gasmotoranlæg på Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16, 7000 Fredericia 04-07-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Påbud om supplerende vilkår til miljøgodkendelse af 2. juni 2015 til drift af biogasanlæg samt fyrings- og motoranlæg på Fredericia Spildevand og Energi A/S 30-08-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis