Martin Raymond Blach Mogensen
Grunddata
CVR-nr:
29340668
P-nr:
1002978169
Fagsystemnøgle:
c08f03d8-6702-4fc8-a7bc-ed75e1bae5cd
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Lillerupvej 4
8751 Gedved
Matrikel:
1a - Lillerup, Østbirk
Kommune:
Horsens Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
21000
Myndighed
Miljømyndighed:
Horsens Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 03-03-2017 Vis
Basis tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 28-06-2017 Vis
Basis tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 05-03-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 08-03-2017 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 23-05-2017 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Miljøgodkendelse 23-05-2017 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis