Grunddata
CVR-nr:
25688457
Fagsystemnøgle:
234a5c50-4bd7-407c-823d-13ec9b5933c8
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vibsigvej 25
9700 Brønderslev
Matrikel:
4a - Vibsig By, Tolstrup
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Per Bang
Adresse:
Nørregade 66
9490 Pandrup
Telefon:
20931724
Email:
osterpilgaard@c.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
bilag 1, punkt 6.6, nr. 1 - Sohold, som er godkendt efter tidligere gældende regler i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller det gamle listepunkt I 101 a jf. § 33 kap 5 godkendelse til mere end 270 dyreenheder, hvis mindst 90 % af dyreenhederne stammer fra årssøer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer.(kategori 1a)  
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 16-03-2017 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 19-08-2019 Vis
Prioriteret tilsyn i forbindelse med afbrænding af halm Fysisk tilsyn 03-03-2021 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 16-11-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Strakspåbud - uhygienisk opbevaring af døde dyr 03-03-2021 Efterkommet Vis
Påbud om reparation af gyllebeholder 11-07-2022 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Vibsigvej 25, 9700 Brønderslev 15-05-2007 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Revurdering 18-11-2020 Revurdering Meddelt Vis