Vejdirektoratets jordplads
Grunddata
CVR-nr:
60729018
P-nr:
1013089902
Fagsystemnøgle:
56520000001261
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Tingvejen 325
7200 Grindsted
Matrikel:
7a - Stenderup By, Ansager
Kommune:
Billund Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
841300
Myndighed
Miljømyndighed:
Billund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Virksomhedstilsyn, Tingvejen 325, 7200 Grindsted Fysisk tilsyn 06-12-2016 Vis
Virksomhedstilsyn, Tingvejen 325, 7200 Grindsted Fysisk tilsyn 03-07-2018 Vis
Tilsyn, Uanmeldt (samlet tilsyn afslut.) Fysisk tilsyn 06-12-2016 Vis
Miljøtilsyn, uvarslet Fysisk tilsyn 03-07-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse, Tingvejen 325, 7200 Grindsted 10-12-2008 Miljøgodkendelse Meddelt Vis