Give Sværgods A/S
Grunddata
CVR-nr:
31886104
P-nr:
1014948887
Fagsystemnøgle:
d381b00a-96c1-468a-a067-b4475d3e912d
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
2q - Donneruplund, Give
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Bilag 2 listepunkt D 201. Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan giveanledning til væsentlig forurening. Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter,herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortsetfra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer. Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
494100
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Administrativt tilsyn 19-09-2016 Vis
Tilsyn - risiko (deltilsyn) Fysisk tilsyn 24-10-2017 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Administrativt tilsyn 31-01-2017 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 06-12-2017 Vis
Tilsyn - risiko (deltilsyn) Fysisk tilsyn 29-05-2019 Vis
Prioriteret Fysisk tilsyn 19-09-2019 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 27-09-2019 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 05-12-2019 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 19-02-2020 Vis
Tilsyn - risiko (samlet) Fysisk tilsyn 01-06-2021 Vis
Tilsyn - risiko (samlet) Fysisk tilsyn 02-06-2023 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 26-06-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser (Risiko) 24-09-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 19-05-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelser 27-02-2020 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillægsgodkendelse til tapning og lagring af ammoniakvand 26-06-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revision af miljøgodkendelse inkl. accept af sikkerhedsniveau 06-07-2018 Risikoafgørelse Meddelt Vis
Risikooplysninger
Titel Dato for indberetning
Årlig risikoindberetning 2019 28-01-2019 Vis