Stenkærgaard Agro ApS
Grunddata
CVR-nr:
25470672
CHR-nr:
119553
Fagsystemnøgle:
eeaa26d4-4332-4972-bd23-c911ea52b459
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nystedvej 77
4990 Sakskøbing
Matrikel:
5p - Kartofte By, Fjelde
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
STENKÆRGAARD ApS
Adresse:
Nystedvej 79
4990 Sakskøbing
Telefon:
40278797
Email:
steen@stenkaergaard.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a stk 2 nr. 2, - Slagtesvinehold, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 (kategori 1a) Slagtesvinehold må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
Biaktiviteter:
H § 11 - Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloven til husdyrbrug indenfor intervallet 75 < DE ≤ 250 - svarende til en §11 godkendelse eller §11, stk 3 tillæg - omfattet af BAT(kategori 1b) Pelsdyrfarme, som er godkendt efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens § 11 og omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme indenfor intervallet 25 < DE ≤ 250 - omfattet af BAT(kategori 1b)
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 24-11-2016 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 06-06-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 12-11-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 13-07-2021 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 19-10-2022 Vis
kampagne landbrug Administrativt tilsyn 02-03-2022 Vis
kampagne landbrug Administrativt tilsyn 19-10-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 27-05-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelser 27-05-2019 Efterkommet Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Forannoncering revurdering 20-01-2021
Ansøgning om husdyrgodkendelse
Sagen er i høring
Vis
Ansøgning om § 16 a miljøgodkendelse til svineproduktion på Nystedvej 77, 4990 Sakskøbing 30-11-2021
Ansøgning om husdyrgodkendelse
Ansøgningen er indsendt
Vis
Nabohøring 24-01-2022
Ansøgning om husdyrgodkendelse
Sagen er i høring
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Etablering af udleveringssluse 27-05-2019 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Påbud om revurdering 14-06-2021 Revurdering Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til svinebesætning på Nystedvej 77, 4990 Sakskøbing 25-02-2022 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
§ 12 miljøgodkendelse 25-06-2014 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis