NCC Road Service A/S
Grunddata
CVR-nr:
40598081
Fagsystemnøgle:
c367e8f9-3171-4e30-b6ef-a9ab52f2c071
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Englandsvej 3
7100 Vejle
Matrikel:
1dv - St. Grundet Hgd., Hornstrup
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Hårup Bygade 20
8600 Silkeborg
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 16-10-2020 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 14-10-2020 Vis
Opstartstilsyn Fysisk tilsyn 28-10-2020 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 27-10-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status