Grønsund Havbrug
Grunddata
CVR-nr:
89801818
P-nr:
1010675568
Fagsystemnøgle:
777b7e6f-d3b5-47c8-84fd-a4fb25456c41
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Sortsøvej 20
4850 Stubbekøbing
Matrikel:
8h - Sortsø By, Gundslev
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
I 205. Havbrug, dvs. opdrætsanlæg bestående af netbure, trådkasser eller lignende placeret i marine vandområder, der helt eller delvist er beliggende længere end 1 sømil fra kysten, og hvis drift forudsætter anvendelse af foder (s). S angiver at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
32100
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Kontrol af vilkår Administrativt tilsyn 18-05-2016 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 30-08-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 02-05-2019 Vis
Kampage virksomhed Fysisk tilsyn 02-05-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status