Henrik Christensen
Grunddata
CVR-nr:
29371636
CHR-nr:
100234
Fagsystemnøgle:
fa628b90-05fe-4985-8a12-948ad02d9a22
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
33a - Jelling By, Jelling
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Allan V. Pedersen
Adresse:
Telefon:
21242549
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret Fysisk tilsyn 05-07-2017 Vis
Prioriteret Fysisk tilsyn 26-06-2018 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 04-06-2020 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 31-08-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 12-07-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 12-08-2017 Efterkommet Vis
Påbud 26-06-2018 Meddelt Vis
Indskærpelser 31-08-2023 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøtilladelse Rødeskolevej 10 02-06-2022 Husdyrtilladelse Meddelt Vis