Vognmand Frands Trangbæk (Mellemlagring af shredderaffald m.m.)
Grunddata
CVR-nr:
40687157
Fagsystemnøgle:
79100000008836
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Gl. Viborgvej 38
9620 Aalestrup
Matrikel:
17o - Hvam By, Hvam
Kommune:
Viborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
VOGNMAND FRANDS TRANGBÆK
Adresse:
Gl. Viborgvej 90
9620 Aalestrup
Telefon:
98648288
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Viborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
07-07-2016 00:00:00, Miljøtilsyn Administrativt tilsyn 07-07-2016 Vis
29-05-2019 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 29-05-2019 Vis
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 27-10-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 28-10-2022 Efterkommet Vis