Inter Terminals EOT
Grunddata
CVR-nr:
33757905
P-nr:
1026638328
Fagsystemnøgle:
d98b562b-1920-4531-bb81-564a1e7ec57a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Varnæsvej 9A
6200 Aabenraa
Matrikel:
385c - Stubbæk, Ensted
Kommune:
Aabenraa Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
C 201. Oplag af mineralolieprodukter på mere end 2.500 ton.
Biaktiviteter:
G 202. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end  5 MW.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
521000
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 05-12-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 18-05-2015 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 05-12-2017 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 17-12-2018 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 25-02-2020 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 03-12-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 20-03-2017 Efterkommet Vis
Risikooplysninger
Titel Dato for indberetning
Årlig risikoindberetning 2018 14-01-2019 Vis