Grunddata
CVR-nr:
30940067
Fagsystemnøgle:
5c2756f7-1044-4485-8355-2becce522fbe
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Axeltorv 11
4700 Næstved
Matrikel:
223a - Næstved Bygrunde
Kommune:
Næstved Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Axeltorv 11
4700 Næstved
Telefon:
55776688
Email:
info@altgodt.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Næstved Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Akut/klage tilsyn Fysisk tilsyn 12-08-2020 Vis
Tilsyn - klage Fysisk tilsyn 31-08-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status