Miljøservice A/S - Slamlager
Grunddata
CVR-nr:
13683891
Fagsystemnøgle:
a304ec39-6754-457d-9a33-367fbbe7a179
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Grejsvang 38
8970 Havndal
Matrikel:
18c - Råby By, Råby
Kommune:
Randers Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
MILJØSERVICE A/S
Adresse:
Ådalen 13A
6600 Vejen
Telefon:
75383999
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Randers Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 13-06-2018 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 03-11-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 19-11-2021 Meddelt Vis