Aalborg Stevedore Compagny A/S
Grunddata
CVR-nr:
15827084
P-nr:
1019591383
Fagsystemnøgle:
0a6fc2dd-a1a0-432b-b413-b70db3844b2d
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Langerak 17
9220 Aalborg Øst
Matrikel:
15i - Uttrup, Aalborg Jorder
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
AALBORG STEVEDORE COMPANY A/S
Adresse:
Langerak 19
9220 Aalborg Øst
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status