Birkemosegård A/S
Grunddata
CVR-nr:
42228494
P-nr:
1026929543
Fagsystemnøgle:
32600000000165
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Søvejen 6
4490 Jerslev Sjælland
Matrikel:
2d - Ll. Fuglede By, Ll. Fuglede
Kommune:
Kalundborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
Biaktiviteter:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Branchekode:
14610
Myndighed
Miljømyndighed:
Kalundborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
02-08-2017 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 02-08-2017 Vis
05-12-2018 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 05-12-2018 Vis
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 18-05-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 24-08-2022 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
06-05-2020 00:00:00, Godk. Husdyr §16a amm > 3.500kg/år Ikke IED 06-05-2020 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis