Høvængegård Aps
Grunddata
CVR-nr:
42014362
CHR-nr:
21649
Fagsystemnøgle:
3e92fec8-bf7f-4c3d-bab3-c3d5a35f6929
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Egehøjvej 8
4894 Øster-Ulslev
Matrikel:
16a - Ø. Ulslev By, Ø. Ulslev
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Frifeltvej 13
7000 Fredericia
Telefon:
75860601
Email:
madskring@roenshauge.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 12 stk. 1 nr. 1 - Sohold, som er godkendt efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloven til270 dyreenheder, hvis mindst 90 % af dyreenhederne stammer fra årssøer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer (kategori 1a)
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 14-06-2016 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 11-09-2018 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 13-06-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 13-07-2021 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 12-10-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 31-08-2022 Efterkommet Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Forannoncering revurdering 20-01-2021
Ansøgning om husdyrgodkendelse
Sagen er i høring
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Påbug om revurdering 09-04-2021 Revurdering Endelig administrativ afgørelse Vis
§ 12 miljøgodkendelse til svinebesætning på Egehøjvej 8, 4894 Øster Ulslev 13-10-2017 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis