Grunddata
CVR-nr:
53385613
P-nr:
1023495321
Fagsystemnøgle:
93a016be-bb2e-407e-bf02-6e35b520a7bc
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Centerhavnsvej 12
7000 Fredericia
Matrikel:
391pn - Fredericia Stadsjorder
Kommune:
Fredericia Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467700
Myndighed
Miljømyndighed:
Fredericia Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
§8-tilsyn opstartstilsyn Fysisk tilsyn 16-06-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse til omladning af af jern- og metalskrot på kaj 22 hos Uniscrap A/S, Centerhavnsej 12, 7000 Fredericia 04-07-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Afgørelse om at etablering af en omladningsplads til jern- og metalskrot på kaj 22, Centerhavnsvej 12, 7000 Fredericia ikke medfører krav om miljøvurdering 04-07-2019 VVM-Afgørelse Meddelt Vis