Gabriele Gerlach
Grunddata
CVR-nr:
38490036
Fagsystemnøgle:
28643a2c-6560-4780-9398-e7fc73863a68
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Sørig Engvej 43
9881 Bindslev
Matrikel:
123a - Tversted By, Tversted
Kommune:
Hjørring Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Gabriele Gerlach ApS
Adresse:
Erhvervsparken 1
9700 Brønderslev
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Hjørring Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 12-07-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status