Grunddata
CVR-nr:
20847506
P-nr:
1004544272
Fagsystemnøgle:
504725d1-5d72-45b0-9b5f-718c60150d1d
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vestvej 91
9310 Vodskov
Matrikel:
16c - Horsens By, Horsens
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Biaktiviteter:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
932100
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
§ 9 tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 20-03-2017 Vis
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 16-08-2017 Vis
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 30-10-2017 Vis
§ 9 tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 09-05-2019 Vis
§ 9 tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 15-05-2019 Vis
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 23-05-2019 Vis
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 28-05-2019 Vis
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 06-10-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 10-05-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 10-05-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 10-05-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-06-2019 Efterkommet Vis
Øvrige påbud 10-05-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 07-10-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 07-10-2020 Efterkommet Vis