Henrik Lausten Drøhse
Grunddata
CVR-nr:
37444456
Fagsystemnøgle:
ef9e572f-5269-4497-9336-5beb91ab30a3
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Tørvebjergvej 1
6240 Løgumkloster
Matrikel:
50 - Ellum, Løgumkloster
Kommune:
Tønder Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Henrik Lausten Drøhse
Adresse:
Tørvebjergvej 1
6240 Løgumkloster
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Tønder Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Miljøtilsyn, basis, varslet Fysisk tilsyn 22-06-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§16b tilladelse Tørvebjergvej 1, 6240 Løgumkloster 06-11-2017 Husdyrtilladelse Meddelt Vis
Husdyrgodkendelse 06-11-2017 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis