Marius Pedersen A/S
Grunddata
CVR-nr:
49979517
P-nr:
1003094172
Fagsystemnøgle:
eb5e59dd-1fa3-455b-bde0-8e3ad4d00fe2
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Korinthvej 103
9220 Aalborg Øst
Matrikel:
6dx - Nr. Tranders, Aalborg Jorder
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
381100
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 26-11-2018 Vis
Kampagnetilsyn plast - varslet Fysisk tilsyn 26-11-2018 Vis
Prioriteret tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 15-12-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af 8. februar 2018, Marius Pedersen A/S, Korinthvej 10, 9220 Aalborg Øst 08-02-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis