SWS, flyveaskelager på Orehoved Havn
Grunddata
CVR-nr:
16756288
P-nr:
1001155285
Fagsystemnøgle:
300de860-9f05-4ccc-af7d-402129239f76
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Peter L Jensens Vej 4B
4840 Nørre Alslev
Matrikel:
7n - Ravnse By, Nr. Alslev
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
382200
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 27-11-2017 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 06-11-2019 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 08-10-2020 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 27-03-2023 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 27-03-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status