I/S Kratskovgaard, Østervej 33
Grunddata
CVR-nr:
30632168
Fagsystemnøgle:
6833026d-ed30-479f-8d38-54905ca78f71
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Østervej 33
4840 Nørre-Alslev
Matrikel:
20a - Vålse By, Vålse
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
I/S Kratskovgaard v/Louise Huge-Jakobsen og Jacob Huge-Jakobsen
Adresse:
Østervej 98
4840 Nørre Alslev
Telefon:
40182841
Email:
jacobhugejakobsen@gmail.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 22-10-2020 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 27-09-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
§ 16 b tilladelse til svinebesætning på Østervej 33, 4840 Nørre Alslev 19-03-2020
Ansøgning om husdyrtilladelse
Sagen er i høring
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 16 b tilladelse til svinebesætning på Østervej 33, 4840 Nørre Alslev 06-04-2020 Husdyrtilladelse Meddelt Vis