Astrup Gods - Stalde
Grunddata
CVR-nr:
41469633
P-nr:
1025972801
Fagsystemnøgle:
32600000002117
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
1c - Astrup Hgd., Bjergsted
Kommune:
Kalundborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 12 stk 1 - Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere regler i husdyrbrugloven m.v. til husdyrbrug større end 250 DE - ikke IED(kategori 1b)
Biaktiviteter:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Branchekode:
14610
Myndighed
Miljømyndighed:
Kalundborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
19-12-2018 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 19-12-2018 Vis
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 18-08-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
15-01-2019 00:00:00, Indskærpelse, Miljø 15-01-2019 Efterkommet Vis
15-01-2019 00:00:00, Indskærpelse, Miljø 15-01-2019 Meddelt Vis
15-01-2019 00:00:00, Indskærpelse, Miljø 15-01-2019 Meddelt Vis
Indskærpelse, Miljø 09-09-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Revurdering 28-02-2022 Revurdering Meddelt Vis
Anmeldelse Godk. Husdyr § 31 Skift mellem dyretyper. 23-05-2016 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Endelig administrativ afgørelse Vis
Godkendelse, ny, husdyrbrug §12 09-01-2009 Husdyrgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Husdyrgodkendelse 19-12-2008 Husdyrgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis