Agro Trade ApS
Grunddata
CVR-nr:
31625602
P-nr:
1022260762
Fagsystemnøgle:
0ad07ae3-ffd1-4fcf-9476-1f89fae7767e
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Havnevejen 120A
5330 Munkebo
Matrikel:
10a - Vigerø-Lindø Inddæmning, Munkebo
Kommune:
Kerteminde Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
381100
Myndighed
Miljømyndighed:
Kerteminde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn Basis, Anmeldt Fysisk tilsyn 06-10-2016 Vis
Tilsyn §9 Fysisk tilsyn 10-01-2018 Vis
Tilsyn Basis, Anmeldt Fysisk tilsyn 10-03-2020 Vis
Tilsyn Basis, Anmeldt Fysisk tilsyn 10-03-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 10-10-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 10-10-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 10-03-2020 Meddelt Vis
Indskærpelse 10-03-2020 Meddelt Vis
Indskærpelse 10-03-2020 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg til miljøgodkendelse - askesilo mv. 16-04-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse Agro Trade Aps 2018 - tillægsgodkendelse oplag i bigbags 16-05-2018 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Miljøgodkendelse til nedknusningsaktiviteter hos Agro Trade ApS 01-10-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Miljøgodkendelse af 8 forsøgskørsler med gipsaffald, Agro Trade 09-06-2020 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis