H.J. Hansen depot - Hadsund A/S
Grunddata
CVR-nr:
89664519
P-nr:
1002824047
Fagsystemnøgle:
517ddcb2-822d-45c5-8147-114c1764fe88
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hobrovej 103
9560 Hadsund
Matrikel:
34f - Vive By, Vive
Kommune:
Mariagerfjord Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
383200
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 31-12-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 29-05-2017 Vis
Kampagne 1, 2017: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 12-10-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 12-10-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 03-07-2020 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 06-07-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 08-07-2020 Meddelt Vis
Indskærpelse 08-07-2020 Meddelt Vis
Indskærpelse 01-11-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 01-11-2019 Efterkommet Vis