Svend Skak Jensen
Grunddata
CVR-nr:
32266118
CHR-nr:
34711
Fagsystemnøgle:
143391a0-1663-4f1c-a06c-4432508ed085
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kirkevej 8
9330 Dronninglund
Matrikel:
1b - Lundager Præstegård, Dronninglund
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
SVEND SKAK JENSEN
Adresse:
Kirkevej 8
9330 Dronninglund
Telefon:
98841776
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
basistilsyn Kirkvej 8 Dronninglund Fysisk tilsyn 13-07-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 13-07-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse om lovliggørelse af dyrehold 13-07-2021 Efterkommet Vis
Påbud om reparation af gyllebeholder 19-10-2021 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøtilladelse efter § 16 b til heste og kvæg 10-01-2022 Husdyrtilladelse Meddelt Vis