Vestermarken 12 - Grønlund A/S
Grunddata
CVR-nr:
37548391
CHR-nr:
28889
Fagsystemnøgle:
fb9c6981-1597-4d5f-bb98-82679de7d5fe
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vestermarken 12
9500 Hobro
Matrikel:
8e - Nr. Onsild By, Nr. Onsild
Kommune:
Mariagerfjord Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Grønlund A/S
Adresse:
Vestermarken 12
9500 Hobro
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a stk 2 nr. 2, - Slagtesvinehold, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 (kategori 1a) Slagtesvinehold må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Mariagerfjord Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 25-04-2018 Vis
Kontroltilsyn Fysisk tilsyn 25-06-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 27-10-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 25-04-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 27-10-2020 Meddelt Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Vestermarken 12 - ændring af husdyrbrug - Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse 14-05-2019
Ansøgning om miljøgodkendelse
Ansøgningen er indsendt
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse - Vestermarken 12, 9500 Hobro 23-12-1988 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse - Vestermarken 12, 9500 Hobro 30-01-1992 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Afgørelse vedr. skift i dyretype - § 31 anmeldelse 24-11-2015 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
§ 16 b miljøtilladelse til Husdyrbrug beliggende Vestermarken 6, 9500 Hobro 26-11-2019 Husdyrtilladelse Endelig administrativ afgørelse Vis
§ 16 a miljøgodkendelse til svineproduktion på ejendommen beliggende Vestermarken 12, 9500 Hobro 21-01-2020 Husdyrgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Afgørelse vedr. anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørel¬sens § 10 på ejendommen Vestermarken 12, 9500 Hobro. 12-02-2020 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis