H.J. HANSEN RECYCLING A/S
Grunddata
CVR-nr:
24336212
P-nr:
1003014905
Fagsystemnøgle:
0a393dd0-afe4-45df-9081-ba2ba9274e3a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Havnegade 110
5000 Odense C
Matrikel:
21a - Bågø Strand, Odense Jorder
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.3.b.iv) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder der sker en behandling i shreddere af metalaffald, herunder affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer og deres komponenter. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
383200
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, uanmeldt Fysisk tilsyn 20-03-2015 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 08-03-2016 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 09-02-2017 Vis
Tilsyn, klage Fysisk tilsyn 19-09-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 09-08-2017 Vis
Tilsyn, opfølgning på håndhævelse Fysisk tilsyn 27-10-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 27-10-2016 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Fysisk tilsyn 25-09-2017 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Fysisk tilsyn 09-05-2018 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Fysisk tilsyn 22-06-2018 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Fysisk tilsyn 21-06-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 23-11-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 11-10-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 19-06-2020 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 07-12-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 24-10-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 15-03-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 07-04-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 15-03-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 01-09-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-09-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 09-01-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 01-09-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-09-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 09-05-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 10-08-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 10-08-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 15-08-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 13-09-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 23-10-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 07-10-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 23-10-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 19-06-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 16-08-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 10-02-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse 10-02-2021 Efterkommet Vis
Indskærpelse 23-10-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 26-05-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 07-09-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering af miljøgodkendelser 02-02-2016 Revurdering Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 19-01-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering og miljøgodkendelse 02-02-2016 Revurdering Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 19-01-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 15-02-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 28-02-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse' 02-08-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering 14-05-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse aflæsning af visse typer skrot lørdage og søndage 21-08-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse - Nedlukning af RAFF2, etablering af sorteringsanlæg for metaller mm 12-11-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis