Poul Kjær Poulsgaard
Grunddata
CVR-nr:
27877389
P-nr:
1001862025
CHR-nr:
56257
Fagsystemnøgle:
a087b25f-e813-4c45-abf7-00719c3f280a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Madumvej 40
6990 Ulfborg
Matrikel:
5a - Madum By, Madum
Kommune:
Holstebro Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a stk 2 nr. 2, - Slagtesvinehold, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 (kategori 1a) Slagtesvinehold må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Branchekode:
14620
Myndighed
Miljømyndighed:
Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Landbrug, basistilsyn Fysisk tilsyn 10-11-2016 Vis
Landbrug, prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 14-11-2017 Vis
Landbrug, prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 16-05-2018 Vis
Landbrug, basistilsyn Fysisk tilsyn 27-11-2019 Vis
Miljøtilsyn 2020 (PRIORITERET) - Madumvej 40, 6990 Ulfborg Fysisk tilsyn 07-10-2020 Vis
Landbrug, prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 07-07-2021 Vis
Basistilsyn husdyrbrug Fysisk tilsyn 25-10-2022 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 28-05-2024 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 27-11-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 27-11-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse - sløjfning af dræn indenfor 15 meter fra gyllebeholder 15-11-2022 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 16a miljøgodkendelse af svinebruget Bjerrum Madumvej 40, 6990 Ulfborg 24-03-2021 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Kapitel 5 miljøgodkendelse Madumvej 40 6990 Ulfborg 2006 20-11-2006 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering af kapitel 5 miljøgodkendelse Madumvej 40 6990 Ulfborg 2015 10-06-2015 Revurdering Meddelt Vis
§ 19d Skift i dyretype -Madumvej 40, 6990 Ulfborg 14-03-2013 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Endelig administrativ afgørelse Vis