Bisserup Havbrug AFT ApS
Grunddata
CVR-nr:
10073936
P-nr:
1004593711
Fagsystemnøgle:
fda4d84f-2596-49d1-8a42-f2b5c9ede331
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bisserup Havnevej 39
4243 Rude
Matrikel:
36m - Bisserup By, Holsteinborg
Kommune:
Slagelse Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
I 205. Havbrug, dvs. opdrætsanlæg bestående af netbure, trådkasser eller lignende placeret i marine vandområder, der helt eller delvist er beliggende længere end 1 sømil fra kysten, og hvis drift forudsætter anvendelse af foder (s). S angiver at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
32100
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 20-06-2017 Vis
Kampagne 2, 2019: Havbrug Administrativt tilsyn 01-05-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 02-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 26-04-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 07-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 07-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 14-06-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 14-06-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 02-03-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 19-03-2021 Efterkommet Vis