Simon Moos A/S - Toftlund
Grunddata
CVR-nr:
41603119
P-nr:
1010049519
Fagsystemnøgle:
55000050100108
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ærøvej 9
6520 Toftlund
Matrikel:
1272 - Toftlund Ejerlav, Toftlund
Kommune:
Tønder Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 201. Anlæg, der nyttiggør farligt affald, hvor virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, der omfatter: Biologisk behandling, fysisk-kemisk behandling, blanding, rekonditionering, genanvendelse/regenereing af opløsningsmidler, genanvendelse/genindvindeing af uorganiske materialer (undtagen metaller og metalforbindelser), regenerering af syrer eller baser, nyttiggørelse af komponenter der har være brugt til forureningsbekæmpelse, nyttiggørelse af komponenter fra katalysatorer, genraffinering eller andre former for genbrug af olie, deponering i overfladevand.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
370000
Myndighed
Miljømyndighed:
Tønder Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
08-06-2017 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 08-06-2017 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 29-05-2018 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Godkendelse til behandlingsanlæg af olieaffald og midlertidig oplag af farligt affald 20-07-2016 Revurdering Endelig administrativ afgørelse Vis