John Nørgaard Karstens
Grunddata
CVR-nr:
33227302
P-nr:
1022063088
CHR-nr:
50706
Fagsystemnøgle:
c2365bf3-b66f-405d-85e2-57ac8b4a3a2f
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ll Roagervej 31
6760 Ribe
Matrikel:
26 - Roager Ejerlav, Roager
Kommune:
Esbjerg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold med et produktionsareal mindre end eller lig med 100 m2, evt. mindre end 175, 200 eller 300 m2 produktionsareal jf. undtagelserne i husdyrgodkendelsesbekendtørelse nr. 916 af 23. juni 2017 § 7 nr. 1-3 - svarende til et erhvervsmæssig dyrehold, Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 stk 1, nr. 5
Virksomhedsgruppe:
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold.
Branchekode:
16200
Myndighed
Miljømyndighed:
Esbjerg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Aktivt tilsyn §9, overtrædelse Administrativt tilsyn 25-05-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 26-06-2018 Vis
Aktivt tilsyn §9, opfølgning Administrativt tilsyn 10-12-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse, Miljø 17-05-2018 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Dispensationer fra afstandskrav i husdyrbrugsloven 07-09-2018 Afgørelse om dispensation, skærpelse/ supplering af krav mv. Meddelt Vis