(Vedr. Kongestensvej 24) Ulrik Olsen
Grunddata
CVR-nr:
30311647
CHR-nr:
12127
Fagsystemnøgle:
32300000000265
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
6a - Bjørnstrup By, Røsnæs
Kommune:
Kalundborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Lykkensgård Avlscenter v/Ulrik Kjærgaard Olsen
Adresse:
Telefon:
40818743
Email:
ulrik@lyko.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
Biaktiviteter:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Kalundborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Miljøtilsyn - Basistilsyn Fysisk tilsyn 21-04-2016 Vis
15-08-2019 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 15-08-2019 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 05-05-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 12-05-2022 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
04-07-2017 00:00:00, Godkendelse, ny, husdyrbrug §12 11-04-2017 Husdyrgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
18-03-2019 00:00:00, Godk. Husdyr §16a amm > 3.500kg/år Ikke IED 18-03-2019 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis