Lars Ulrik Pedersen
Grunddata
CVR-nr:
68977118
Fagsystemnøgle:
1be392b4-aa53-42bd-9d04-a27cfabf4d53
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hvenekildevej 27
5240 Odense NØ
Matrikel:
29b - Seden By, Seden
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
LARS ULRIK PEDERSEN
Adresse:
Hvenekildevej 27
5240 Odense NØ
Telefon:
66107208
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Branchekode:
11300
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 18-05-2018 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 16-05-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status