Grunddata
CVR-nr:
81926913
Fagsystemnøgle:
ce4e48c8-eace-429e-b249-c2b4ffd73d02
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Algade 57
9000 Aalborg
Matrikel:
389a - Aalborg Bygrunde
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
A3 tegnestuen v/Jesper Vognsgaard
Adresse:
Postbakken 2
9492 Blokhus
Telefon:
98115511
Email:
jesper@vognsgaard.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Branchekode:
711100
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status