I/S AV Miljø
Grunddata
CVR-nr:
25463242
P-nr:
1003387696
Fagsystemnøgle:
cf09c58f-6710-4bf5-a228-68b0f78ff3fa
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Avedøreholmen 97
2650 Hvidovre
Matrikel:
243 - Avedøre By, Avedøre
Kommune:
Hvidovre Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
5.5. Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 01-06-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 05-10-2016 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 10-11-2017 Vis
Kampagne 1, 2017: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 10-11-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 13-09-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 17-12-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 17-12-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 02-12-2016 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 20-07-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Ny miljøgodkendelse 09-11-2006 Revurdering Meddelt Vis
Sorteringsanlæg 11-11-2013 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tidsbegrænset Miljøgodkendelse 17-07-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til forhøjelse af fyldhøjden 25-07-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af balleteret forbrændingsegnet dagrenovation 26-09-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
miljøgodkendelse til etablering og drift af oplagsplads for trykimprægneret træ samt bio-brændsel 24-09-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis