Rørby Johansen A/S - Nedknusningsanlæg
Grunddata
CVR-nr:
68497914
P-nr:
1022324795
Fagsystemnøgle:
a96f0a63-85e8-4d0f-a85a-d983e450bb39
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Håndværkervej 28
4160 Herlufmagle
Matrikel:
101 - Herlufmagle By, Herlufmagle
Kommune:
Næstved Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
494100
Myndighed
Miljømyndighed:
Næstved Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 26-10-2017 Vis
Samlet tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 24-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
5-årig forlængelse af miljøgodkendelse til oplag og nedknusning 30-09-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis