HedeDanmark a/s Skælskør
Grunddata
CVR-nr:
27623549
P-nr:
1021511931
Fagsystemnøgle:
63c32b7b-0744-423e-b7fb-e1e4f94c2a1b
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
2z - Finderup By, Finderup
Kommune:
Kalundborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
24000
Myndighed
Miljømyndighed:
Slagelse Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Miljøtilsyn, Basis, varslet Fysisk tilsyn 13-11-2018 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 30-05-2016 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 21-11-2016 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet Fysisk tilsyn 16-09-2020 Vis
Miljøtilsyn, Basis, uvarslet Fysisk tilsyn 14-09-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status