Fjernvarme Horsens A/S, Horsens Kraftvarmeværk
Grunddata
CVR-nr:
35520104
P-nr:
1018867741
Fagsystemnøgle:
3a86c83c-44ba-42ed-b9ea-25b034e5ad4a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Endelavevej 7
8700 Horsens
Matrikel:
872 - Horsens Markjorder
Kommune:
Horsens Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.2.a) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: For ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.(s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
1.1.b Forbrænding af andre typer brændsel end kul og /eller orimulsion i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 50 MW .
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
351100
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn den 7. december 2017 Fysisk tilsyn 07-12-2017 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 07-12-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 12-12-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 23-12-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 19-05-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 19-05-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 26-05-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 19-05-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 26-05-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 26-05-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 19-05-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 26-05-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 19-05-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 11-08-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 26-05-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 26-05-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 26-05-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 26-05-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 22-02-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 04-09-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 11-09-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 07-08-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-12-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-12-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 29-05-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 29-05-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 29-05-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 29-05-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-05-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-05-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-05-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 26-05-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-05-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-05-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 23-12-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 23-12-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 23-12-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 23-12-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 23-12-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 23-12-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 23-12-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 19-05-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 11-12-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-12-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 12-08-2021 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelse om ikke godkendelsespligt 21-12-2015 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 30-08-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering 14-12-2010 Revurdering Meddelt Vis
Miljøgodkendelse - Etablering af ny udendørs gasolietank 17-09-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til Etablering af varmepumper 19-11-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse af anlæggets nominelle affaldskapacitet 18-12-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Store fyringsanlæg
Navn Type Faktiske kapacitet
Fjernvarme Horsens A/S Gasturbine 60,2 MW Vis