Rasmus Balser Christensen
Grunddata
CVR-nr:
34529124
CHR-nr:
36893
Fagsystemnøgle:
92570f15-123c-4395-afbd-41b41232dd5a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Taffelgårdsvej 88
9382 Tylstrup
Matrikel:
2ae - Vildmosen, Tolstrup
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Kontaktoplysninger
Telefon:
25371810
Email:
Pedersholm@hotmail.dk
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Pedersholm v/Rasmus Balser Christensen
Adresse:
Taffelgårdsvej 88
9382 Tylstrup
Telefon:
25371810
Email:
perdersholm@hotmail.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 12 stk 1 - Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere regler i husdyrbrugloven m.v. til husdyrbrug større end 250 DE - ikke IED(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn Fysisk tilsyn 16-10-2017 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 20-11-2017 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 31-10-2017 Vis
Kampagnetilsyn 1 Fysisk tilsyn 09-07-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 19-08-2019 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 15-09-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 22-12-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 31-10-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 20-11-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 09-07-2019 Efterkommet Vis
Påbud 09-07-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelser 09-07-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelser 09-07-2019 Andre forhold Vis
Indskærpelse - placering af olietanken 15-09-2021 Efterkommet Vis
Indskærpelse - etablering af afløb i dybstrøelsesstalde. 15-09-2021 Efterkommet Vis
Indskærpelse - lovligørelse af dyreholdet 15-09-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse - Indretning af ensillageplads 15-09-2021 Efterkommet Vis
Indskærpelse - friholdelse af afløb i plansiloer 15-09-2021 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§12 godkendelse til kvægproduktion beliggende Taffelgårdsvej 88, 9382 Tylstrup 15-05-2012 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tilladelse til etablering af plansilo med pumpebrønd 18-08-2020 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Endelig administrativ afgørelse Vis
Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" til etablering af maskinhus 14-12-2020 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Endelig administrativ afgørelse Vis