Genbrugsskrot ApS
Grunddata
CVR-nr:
41762985
Fagsystemnøgle:
0e8a342e-a85c-44c8-9ad7-c5b77e0f03da
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
No-Bygade 12
6950 Ringkøbing
Matrikel:
21an - Den sydlige Del, No
Kommune:
Ringkøbing-Skjern Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Holmehaven 33
6990 Ulfborg
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 209. Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer. Virksomheder, der efterbehandler særskilt behandlede køretøjer. Ved »særskilt behandling« forstås udtagning af de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen). De krav, der fremgår af bilskrotbekendtgørelsen, gælder foruden de vilkår, der fastsættes i medfør af dette afsnit.
Biaktiviteter:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Anlæg for omlastning af ikke-farligt affald med en kapacitet for tilførsel af affald på mindre end 30 tons pr. dag.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Ringkøbing-Skjern Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 21-02-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 20-03-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 17-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse, Miljø 27-02-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 27-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 22-09-2020 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
VVM-afgørelse og tillæg til miljøgodkendelse Udendørs oplag 01-07-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis