Depot - slagge og flyveaske
Grunddata
CVR-nr:
36213728
Fagsystemnøgle:
25257b4e-f36e-47ce-baba-e8c48ecda4cf
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Klarupvej 106
9220 Aalborg Øst
Matrikel:
18ct - Ballerup By, Ballerup
Kommune:
Ballerup Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Ørsted A/S
Adresse:
Kraftværksvej 53
7000 Fredericia
Telefon:
99551111
Email:
info@orsted.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status