Grunddata
CVR-nr:
32242715
P-nr:
1001687318
Fagsystemnøgle:
afaa1827-14dd-4597-9ef4-e68a5b1d567f
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Samoavej 1
8000 Aarhus C
Matrikel:
2148bp - Århus Bygrunde
Kommune:
Aarhus Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
4.1.b) Iltholdige kulbrinter som f.eks. alkohol, aldehyder, ketoner, kulstofsyrer, estere og blandinger af estere, acetater, ethere, peroxider og epoxyharpikser. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
D 206. Virksomheder, der fremstiller farver, lak eller lim, med en produktionskapacitet på mindst 3000 t/år.
J 209. Kolonne 3- virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, bortset fra virksomheder omfattet af listepunkt C 201, C 204 og D 212. 
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
201600
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn, opfølgning på håndhævelse Fysisk tilsyn 24-06-2016 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 28-11-2017 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 23-06-2017 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 22-10-2018 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 04-06-2019 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 05-12-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 16-12-2020 Vis
Risikotilsyn Fysisk tilsyn 16-12-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 19-12-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 21-06-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 19-12-2017 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelse om ingen godkendelsespligt 21-11-2014 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Revurdering 28-11-2013 Revurdering Meddelt Vis
Risikooplysninger
Titel Dato for indberetning
Årlig risikoindberetning 2019 10-07-2019 Vis