Dansk Regranulat ApS
Grunddata
CVR-nr:
41998326
P-nr:
1026651723
Fagsystemnøgle:
546fd7fa-c0d5-4a66-800a-75d1f80e7925
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hjulmagervej 1
9320 Hjallerup
Matrikel:
10ab - Hjallerup Fjerding, Hjallerup
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
383200
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 08-04-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 12-08-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Påbud om lovliggørelse af oplag af plastaffald 24-08-2022 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 24-08-2022 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
VVM-Afgørelse 24-08-2022 VVM-Afgørelse Meddelt Vis