Genknus og Kabell ApS
Grunddata
CVR-nr:
25220501
P-nr:
1007434940
Fagsystemnøgle:
0e22d871-b701-4f31-8a94-ad36c38cb72d
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Teglværksvej 19
5220 Odense SØ
Matrikel:
15e - Ejby, Odense Jorder
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
5.5. Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
383200
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret, Varslet Fysisk tilsyn 25-08-2016 Vis
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 25-08-2016 Vis
Prioriteret, Varslet Fysisk tilsyn 26-01-2018 Vis
Basis - Varslet Fysisk tilsyn 18-12-2017 Vis
§9-tilsyn, Uvarslet Fysisk tilsyn 14-05-2018 Vis
Prioriteret, Varslet Fysisk tilsyn 05-11-2019 Vis
Basis - Varslet Fysisk tilsyn 17-11-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 25-08-2016 Meddelt Vis
Indskærpelser 14-05-2018 Meddelt Vis
Indskærpelser 05-11-2019 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Godkendelse og revurdering af Genknus og Kabell A/S, Teglværksvej 19, 5220 Odense SØ 06-11-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis